Despre firmă

Firma ELECTRO BBSZ S.R.L. a fost înfiinţată în 1991. Experienţa şi realizările acumulate ne conferă calitatea de firmă specializată în domeniul sistemelor de securitate, instalaţiilor electrice şi a automatizărilor.

Noi vă oferim:

    În domeniul de tehnica securităţii:

        • servicii specializate de consultanţă,
        • analiză de risc, definirea mijloacelor şi echipamente necesare,
        • evaluarea vulnerabilităţii unei societăţi faţă de factorii de risc,
        • proiectarea de sisteme de securitate, de automatizare şi comunicaţii la cheie,
        • asigurarea de service şi asistenţă tehnică pentru sistemele instalate,
        • şcolarizarea personalului beneficiarului în probleme de asigurare a securităţii,
        • instalarea de sisteme simple, medii sau complexe de curenţi slabi.

    În domeniul instalaţiilor electrice şi automatizării:

        • consultanţă de tehnica iluminatului,
        • acordarea asistenţei tehnice la stabilirea temelor de proiectare,
        • întocmirea documentaţiilor tehnice de către un proiectant de specialitate,
        • asigurarea serviciului de furnitură complexă pentru echipamentele şi utilajele ce urmează a fi montate,
        • execuţia montajului,
        • punere în funcţiune,
        • service în garanţie şi post garanţie.