Certificări

Electro BBSz a certificat un sistem de management care respectă următoarele standarde:

    • ISO 9001 : 2008 – Sisteme de managementul calităţii

Electro BBSz deţine mai multe licenţe eliberate de autorităţi române:

    • Agentia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) - Atestat nr. 3837/26.08.2008 pentru proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente eariene şi subterane, la tensiunea nominală 0.4 kV

    • Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General al Poliţiei, Direcţia poliţiei de Ordine Publică - Licenţă de funcţionare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, pentru proiectare, instalare, întreţinere sisteme de alarmare împotriva efracţiei

    • Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (www.igsu.ro), Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă - Certificat de atestare nr. 1206/20.02.2009, 1207/20.02.2009, 1208/20.02.2009 pentru proiectarea, executarea, respectiv verificarea, întreţinerea şi/sau reparare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

Certificări de membru:

    • Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS) - Firma Electro BBSz este membrul asociaţiei şi are toate drepturile, privilegiile şi obligaţiile ce decurg din această.